جزئیات نویسندگان

قرباغي, ثريا, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

  • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله مروری
    مروری توصیفی بر رویکرد درمانی CO-OP و تأثیر آن بر مشکلات حرکتی کودکان با اختلالات هماهنگی رشدی
    چکیده  PDF  XML