جزئیات نویسندگان

مظاهري, تکتم, عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 11، شماره 5: 1394 - مقاله مروری
    بررسی مروری تأثیر انواع بوتولینوم توکسین در کاهش اسپاستیسیتی اندام فوقانی و تحتانی و بهبود Gait در افراد دچار سکته مغزی
    چکیده  PDF