جزئیات نویسندگان

عظيمی, تبسم, كارشناس ارشد گفتاردرماني، گروه آموزشي فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی و مقایسه اثر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار بزرگ‌سالان لکنتی و غیرلکنتی فارسی‌زبان در تکلیف تقلید جملات
    چکیده  PDF  XML