جزئیات نویسندگان

ملکي, بهنام, كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران

  • دوره 7، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي رابطه‌ي عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربایجان‌غربی
    چکیده  PDF  XML