جزئیات نویسندگان

محمودي بختياري, بهروز, دکتراي زبان‌شناسي همگاني، عضو هيأت علمي، گروه ادبيات نمايشي، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران