جزئیات نویسندگان

محمودي بختياري, بهروز, دكتراي زبان شناسي، گروه هنر هاي نمايشي، دانشكده هنر هاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی و مقایسه اثر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار بزرگ‌سالان لکنتی و غیرلکنتی فارسی‌زبان در تکلیف تقلید جملات
    چکیده  PDF  XML