جزئیات نویسندگان

محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 5: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی فراوانی ناروانی در کلمات و ناکلمات در بزرگسالان فارسی زبان مبتلا به لکنت
    چکیده  PDF  XML