جزئیات نویسندگان

محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون دایکوتیک هجای بی‌معنی در بزرگسالان هنجار فارسی زبان
    چکیده  PDF