جزئیات نویسندگان

قلیچ پور, بنیامین, دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 2: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر یادگیری کم‌خطا و پرخطا بر هماهنگی دودستی در افراد مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا
    چکیده  PDF