جزئیات نویسندگان

منصوري, بنفشه, کارشناس گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه قسمت واج شناختی حافظه فعال در کودکان پیش دبستانی مبتلا به لکنت با کودکان طبیعی
    چکیده  PDF  XML