جزئیات نویسندگان

مرداني شهربابک, بمانعلي, کارشناس ارشد، کاردرمانگر، مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج)، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمکی بر کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی
    چکیده  PDF  XML