جزئیات نویسندگان

گوشه, بابک, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه بهزيستي وعلوم توانبخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر برنامه کوتاه مدت راه رفتن مقاومتی روی تردمیل بر ارتباط پارامترهای ترکیب بدنی و سطوح هورمون‌های استرادیال، پروژسترون و کورتیزول در زنان یائسه استئوپروتیک
    چکیده  PDF  XML