جزئیات نویسندگان

عبدي, اکبر, دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي عمومي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تهران، کارشناس مرکز آموزش و توان‌بخشي مشکلات ويژه يادگيري، ديواندره، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشی تقویت حافظه دیداری به طریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای املایی دانش‌آموزان دارای اختلال نوشتن
    چکیده  PDF  XML