جزئیات نویسندگان

مهنام, امین, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    برداشت انرژی از راه رفتن جهت تامین انرژی یک سیستم الکترونیکی با استفاده از مبدل پیزوالکتریک
    چکیده  PDF  XML