جزئیات نویسندگان

لطافتکار, امیر, استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 12، شماره 6: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثربخشی پروتکل جامع تمرینی عضلات ستون فقرات با و بدون تحریک الکتریکی عملکردی در افراد سالمند دارای ناهنجاری ‌هایپرکایفوزیس عملکردی
    چکیده  PDF