جزئیات نویسندگان

لطافتکار, امیر, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر تمرینات آب‌ درمانی بر درد، حس وضعیت مفصل و تشخیص دو نقطه در زنان مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن
    چکیده  PDF