جزئیات نویسندگان

مهنام, امين, استاديار گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    شبیه¬سازی انسداد هدایت عصب بوسیله اعمال جریان متناوب فرکانس بالا با شکل موج مربعی نامتقارن و بررسی مکانیزم اثر آن
    چکیده  PDF