جزئیات نویسندگان

لطافت‌کار, امير, دانشجوي دکتري طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران، تهران، ايران.

  • دوره 6، شماره 2: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    آیا ثبات مركزي تنه، اندام تحتاني زنان ورزشكار را در معرض آسيب‌‌دیدگی قرار می‌دهد؟
    چکیده  PDF  XML