جزئیات نویسندگان

مجرد کاهاني, اميرحسين, کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر بر عزت نفس دختران دچار ناتوانی جسمی- حرکتی
    چکیده  PDF  XML