جزئیات نویسندگان

عرب عامری, الهه, دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی ظریف در کودکان با اختلال طیف اتیسم
    چکیده  PDF