جزئیات نویسندگان

محمودی‌فر, الهام, دانشجوی دکتری ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی ظریف در کودکان با اختلال طیف اتیسم
    چکیده  PDF