جزئیات نویسندگان

محمدي, الهام, کارشناس ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه استقامت عضلات ثبات دهنده کمری- لگنی در زنان ورزشكار مبتلا و غیر مبتلا به سندرم درد پاتلافمورال
    چکیده  PDF  XML