جزئیات نویسندگان

عطاری, الهام, دانشجوی دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 5: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه تأثیر 12 هفته تمرینات تای‌چی و مصرف مکمل گلوکزامین سولفات بر تعادل زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
    چکیده  PDF