جزئیات نویسندگان

گل محمدی, اصغر, پژوهشگر، جمعیت هلال احمر، اصفهان، ایران