جزئیات نویسندگان

موسوي, اشرف السادات, كارشناس گفتاردرماني ، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان ، ايران

  • دوره 6، شماره 2: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي ساختار سازه ای واکه های زبان فارسی در دانش آموزان مبتلا به شکاف لب و کام در محدوده ی سنی 9-7 ساله
    چکیده  PDF  XML