جزئیات نویسندگان

قاسمي, احسان, مربي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي مقايسه اي تاثير تمرين درماني بر روي عملكرد راه رفتن و بالانس در افراد همي پلژي سمت راست و سمت چپ
    چکیده  PDF  XML