جزئیات نویسندگان

قاسمي, احسان, مربي گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان., ایران

  • دوره 5، شماره 2: 1388 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش منیپولاسیون مایوفاشیال با فیزیوتراپی مرسوم در درمان سردرد سرویکوژنیك
    چکیده  PDF  XML