جزئیات نویسندگان

قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    MSبررسي تاثير تمرينات نوروماسكولار بر روي بالانس، راه رفتن و افسردگي بيماران مبتلا به
    چکیده  PDF  XML