جزئیات نویسندگان

قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان, ایران

  • دوره 4، شماره 1: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر روی آتاکسی، تعادل، فعاليت‌هاي روزمره و افسردگی بیماران مبتلا به آتاکسی مخچه‌ای ناشی از مولتیپل اسکلروزیس
    چکیده  Untitled  XML