جزئیات نویسندگان

مظفر زنگنه, آتوسا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 5: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی فراوانی ناروانی در کلمات و ناکلمات در بزرگسالان فارسی زبان مبتلا به لکنت
    چکیده  PDF  XML