مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

s

sadeghi, ebrahim, ارتوپدي فني

Y

Yousefpour, Keyvan, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران

آ

آب روشن, وجیهه, كارشناس فيزيوتراپي
آثاري جامي, ستار, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آثاري جامي, ستار, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آذغاني, محمود رضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه سهند، تبريز، ايران
آذغاني, محمود رضا, استاديار دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي سهند
آذغاني, محمودرضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز، ايران
آذغاني, محمودرضا, دكتراي بيومکانيک- عضو هيات علمي دانشکد? مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي سهند –شهر جديد سهند- تبريز-ايران (ایران)
آراني کاشاني, زهره
آرانی کاشانی, زهره, دانشجوی دکتری، عضو هیأت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
آرش پور, حسين, متخصص ارتوپدی، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آرمک, معصومه, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
آريانفر, عليرضا, کارشناس ارشد،گروه مهندسي پزشکي،دانشکده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتراي کاردرماني، هيات علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
آزاده, حميد, دکتراي تخصصي الكتروفيزيولو‍ژي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران.
آزاده, حميد, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي نيا, فاطمه, استاديار، ارتوز و پروتز، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آسيابي, حسين, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقا جانی, زینب, دانشجوی کارشناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
آقا حسيني, تقي, استاديار، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم، اصفهان، ايران
آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران

1 - 25 (2290)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>