درباره مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسؤول: دکتر جاوید مستمند

سردبیر: دكتر زهرا سادات رضائيان

مدیر اجرایی: مژگان نادری

ناشر: انتشارات وسنا (فرزانگان راداندیش)ا

 

قوانین و دستورالعمل‌ها 

فوکوس و حیطه
روند کارشناسی
سیاست دسترسی آزاد
بایگانی
صلاحیت نویسندگی
موارد اخلاقی
راهنمای نویسندگان
کپی رایت
محرمانگی اطلاعات

 

آمار مجله

تماس با مجله