دوره 15، شماره 3: 1398

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

تأثیر تمرینات اصلاح الگوی حرکت بر درد و عملکرد زنان کارمند مبتلا به گردن‌درد مزمن غیر اختصاصی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده شماره صفحه: 123-129
زهره خسروکیانی , امیر لطافت‌کار , یحیی سخنگویی
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (23 دریافت)     |     XML
مقایسه میزان همدلی دندان‌پزشکان و دانشجویان دندان‌پزشکی شهر اصفهان با مراجعه‌کنندگان معتاد به مواد مخدر:یک مطالعه توصیفی- مقطعی شماره صفحه: 130-136
رضا مدواری برفه , آرش قدوسی , هاجر شکرچی زاده , سمیه عباسی
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML
ساخت و اعتبارسنجی بسته نرم‌افزاری مبتنی بر ردیاب چشم جهت بهبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی شماره صفحه: 137-143
جواد راستی , امیرحسن ترابی , گلناز امیری , نگار ملکی‌فر , نسیبه صرامی فروشانی
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML
بهبود توانمندی شناختی در شرکت‌کنندگان بازی کامپیوتری با بررسی هورمونی و امواج مغزی: کارآزمایی بالینی کنترل شده شماره صفحه: 144-151
حامد علی‌یاری , معصومه کاظمی , هدایت صحرایی , محمدرضا دلیری , بهروز مینایی بیدگلی , سحر گلابی
چکیده (78 مشاهده)     |     متن کامل PDF (20 دریافت)     |     XML
بررسی کارایی واقعیت افزوده در شناخت درمانی نقص حافظه فعال در کلاس‌های آموزش درک خوانداری انگلیسی با اهداف پزشکی: یک پژوهش متممی شماره صفحه: 152-162
سعید خزایی , رضا ترابی , عباس سقایی
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML
تأثیر بازی توان‌بخشی بر افزایش توجه مستمر دانشجویان: کارآزمایی بالینی تصادفی شماره صفحه: 163-168
یزدان موحدی , عباس موسیوند , مهدی پورجعفر
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML
طراحی و بررسی اثربخشی بازی جدی تحت اندروید امیلی و جعبه اسباب‌بازی در مدیریت خشم کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی شماره صفحه: 169-176
مژده السادات موسوی , عاطفه احمدی علون‌آبادی
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (12 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بازی Wii Nintendo در توان‌بخشی تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی: مروری روایی شماره صفحه: 177-183
جاوید مستمند , احسان قاسمی , نرگس یوسفی
چکیده (88 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت)     |     XML