دوره 14، شماره 6: 1397

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

تأثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص‌های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی شماره صفحه: 318-324
نوراله جاودانه, امیر لطافت‌کار, صدرالدین شجاع‌الدین, ملیحه حدادنژاد
چکیده (63 مشاهده)     |     متن کامل PDF (23 دریافت)     |     XML
بررسی اثر اسپلینت شبانه Strassburg بر شدت درد پاشنه و کیفیت زندگی افراد مبتلا به ضایعه التهاب نیام کف پایی شماره صفحه: 325-331
طهمورث طهماسبی, سعیده محمدی
چکیده (8 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری در بیماریهای مزمن شماره صفحه: 332-337
نسرین مسائلی, رضا باقریان, غلامرضا خیرآبادی, آناهیتا خدری, بهزاد محکی
چکیده (5 مشاهده)     |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
روان‌سنجی نسخه فارسی چک‌لیست ارزیابی مهارت‌های حرکتی برای کودکان 6 و 7 ساله شماره صفحه: 338-350
مهسا اعلایی, رخساره بادامی
چکیده (4 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
تعیین پایایی و روایی هم‌زمان دستگاه صفحه نیروسنج دانش‌سالار ایرانیان با دستگاه صفحه نیروسنج Kistler در سنجش تعادل ایستای مردان و زنان ورزشکار: مطالعه توصیفی- زمینه‌یابی شماره صفحه: 351-357
سارا علی‌جانی, زهره مشکاتی, ابراهیم صادقی دمنه
چکیده (2 مشاهده)     |     متن کامل PDF (0 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر یادگیری پنهان و آشکار هماهنگی دودستی بر رفتارهای ناتوان‌کننده اوتیسم شماره صفحه: 358-365
بنیامین قلیچ‌پور, بهروز عبدلی, علیرضا فارسی, راضیه جرجانی
چکیده (7 مشاهده)     |     متن کامل PDF (0 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات اصلاحی سیستماتیک بر حس عمقی مچ پا در افراد مبتلا به سندرم انحراف پرونیشن منعطف: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده شماره صفحه: 366-374
علی گلچینی, نادر رهنما
چکیده (11 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

کاربرد روش Schroth در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان: یک مطالعه مروری روایی شماره صفحه: 375-381
جاوید مستمند, فرناز جوکار
چکیده (18 مشاهده)     |     متن کامل PDF (24 دریافت)     |     XML