دوره 14، شماره 6: 1397

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

تأثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص‌های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی شماره صفحه: 318-324
نوراله جاودانه , امیر لطافت‌کار , صدرالدین شجاع‌الدین , ملیحه حدادنژاد
چکیده (145 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
بررسی اثر اسپلینت شبانه Strassburg بر شدت درد پاشنه و کیفیت زندگی افراد مبتلا به ضایعه التهاب نیام کف پایی شماره صفحه: 325-331
طهمورث طهماسبی , سعیده محمدی
چکیده (109 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت) |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری در بیماریهای مزمن شماره صفحه: 332-337
نسرین مسائلی , رضا باقریان , غلامرضا خیرآبادی , آناهیتا خدری , بهزاد محکی
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت) |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
روان‌سنجی نسخه فارسی چک‌لیست ارزیابی مهارت‌های حرکتی برای کودکان 6 و 7 ساله شماره صفحه: 338-350
مهسا اعلایی , رخساره بادامی
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت) |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
تعیین پایایی و روایی هم‌زمان دستگاه صفحه نیروسنج دانش‌سالار ایرانیان با دستگاه صفحه نیروسنج Kistler در سنجش تعادل ایستای مردان و زنان ورزشکار: مطالعه توصیفی- زمینه‌یابی شماره صفحه: 351-357
سارا علی‌جانی , زهره مشکاتی , ابراهیم صادقی دمنه
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت) |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر یادگیری پنهان و آشکار هماهنگی دودستی بر رفتارهای ناتوان‌کننده اوتیسم شماره صفحه: 358-365
بنیامین قلیچ‌پور , بهروز عبدلی , علیرضا فارسی , راضیه جرجانی
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت) |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات اصلاحی سیستماتیک بر حس عمقی مچ پا در افراد مبتلا به سندرم انحراف پرونیشن منعطف: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده شماره صفحه: 366-374
علی گلچینی , نادر رهنما
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت) |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

کاربرد روش Schroth در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان: یک مطالعه مروری روایی شماره صفحه: 375-381
جاوید مستمند , فرناز جوکار
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML