دوره 14، شماره 5: 1397

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس‌العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف ‌پای صاف شماره صفحه: 257-265
لیلا غزاله, مرضیه بهنام‌‌پور
چکیده (54 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت) |     متن کامل PDF (2 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرین بدنی با دستگاه بازخورد هشدار دهنده لرزشی- شنیداری بر کنترل تعادل سالمندان کم‌بینا شماره صفحه: 266-273
هادی گورکی, علیرضا فارسی, بهروز عبدلی, شیرکو سوری
چکیده (17 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت) |     متن کامل PDF (0 دریافت)     |     XML
بررسی رفتار جستجوی بینایی و گزارش کلامی در مهارت پیش‌بینی بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون در ضربات اسمش شماره صفحه: 274-281
فاطمه شیرمهنجی, مهدی نمازی‌زاده, محمود شیخ, صالح رفیعی
چکیده (10 مشاهده)     |     متن کامل PDF (10 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML
تأثیر سه نوع زانوبند پیشگیری‌کننده بر متغیرهای ابداکشن و گشتاور ابداکشن مفصل زانو و وضعیت چرخش پا طی فرود تک پا در آسیب لیگامنت متقاطع قدامی شماره صفحه: 282-288
حسین گل‌دشتی, منصور اسلامی, محمد تقی‌پور
چکیده (21 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت) |     متن کامل PDF (0 دریافت)     |     XML
ارتباط تجارب معنوی روزانه با خودمراقبتی سالمندان شهر گنبد کاووس شماره صفحه: 289-295
گلبهار آخوندزاده, فائزه پقه, راضیه صفائی
چکیده (17 مشاهده)     |     متن کامل PDF (14 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML
توصیف محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیک شماره صفحه: 296-302
سحر محمودی, رخساره بادامی, زهره مشکاتی, رسول نظری
چکیده (7 مشاهده)     |     متن کامل PDF (9 دریافت) |     متن کامل PDF (0 دریافت)     |     XML
طراحی کارآزمایی بالینی به منظور تعیین تأثیر لیزر کم‌توان بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: پروتکل کارآزمایی بالینی تصادفی سه سویه کور شماره صفحه: 303-310
محمد صدیقی پاشاکی, حسین اکبری اقدم, مهران رادی, مایکل کالاگان, زهرا سادات رضائیان
چکیده (18 مشاهده)     |     متن کامل PDF (24 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

فعالیت بدنی در افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی: یک مطالعه مروری روایی شماره صفحه: 311-317
جاوید مستمند, حمزه بهارلوئی
چکیده (20 مشاهده)     |     متن کامل PDF (17 دریافت) |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML