دوره 14، شماره 5: 1397

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس‌العمل زمین در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف ‌پای صاف شماره صفحه: 257-265
لیلا غزاله , مرضیه بهنام‌‌پور
چکیده (132 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت) |     متن کامل PDF (9 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرین بدنی با دستگاه بازخورد هشدار دهنده لرزشی- شنیداری بر کنترل تعادل سالمندان کم‌بینا شماره صفحه: 266-273
هادی گورکی , علیرضا فارسی , بهروز عبدلی , شیرکو سوری
چکیده (88 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت) |     متن کامل PDF (7 دریافت)     |     XML
بررسی رفتار جستجوی بینایی و گزارش کلامی در مهارت پیش‌بینی بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون در ضربات اسمش شماره صفحه: 274-281
فاطمه شیرمهنجی , مهدی نمازی‌زاده , محمود شیخ , صالح رفیعی
چکیده (77 مشاهده)     |     متن کامل PDF (24 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
تأثیر سه نوع زانوبند پیشگیری‌کننده بر متغیرهای ابداکشن و گشتاور ابداکشن مفصل زانو و وضعیت چرخش پا طی فرود تک پا در آسیب لیگامنت متقاطع قدامی شماره صفحه: 282-288
حسین گل‌دشتی , منصور اسلامی , محمد تقی‌پور
چکیده (114 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت) |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
ارتباط تجارب معنوی روزانه با خودمراقبتی سالمندان شهر گنبد کاووس شماره صفحه: 289-295
گلبهار آخوندزاده , فائزه پقه , راضیه صفائی
چکیده (99 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت) |     متن کامل PDF (8 دریافت)     |     XML
توصیف محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیک شماره صفحه: 296-302
سحر محمودی , رخساره بادامی , زهره مشکاتی , رسول نظری
چکیده (77 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت) |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
طراحی کارآزمایی بالینی به منظور تعیین تأثیر لیزر کم‌توان بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: پروتکل کارآزمایی بالینی تصادفی سه سویه کور شماره صفحه: 303-310
محمد صدیقی پاشاکی , حسین اکبری اقدم , مهران رادی , مایکل کالاگان , زهرا سادات رضائیان
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت) |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

فعالیت بدنی در افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی: یک مطالعه مروری روایی شماره صفحه: 311-317
جاوید مستمند , حمزه بهارلوئی
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت) |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML