در نوبت چاپ

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي اصيل

تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر عملکرد و کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال
مجید پهلوان یلی, مهدی شهبازی, سید مهدی آقاپور حصیری, شهزاد طهماسبی بروجنی, علی شمسی ماجلان
چکیده (45 مشاهده)     |         |     XML