دوره 12، شماره 2: 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (34 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشي اصيل

بررسی رابطه قوس‌های کمری و پشتی با سابقه زمین خوردن‏، تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان شماره صفحه: 63-67
زهرا محمدي, عبدالکريم کريمي, خورشيد پارساپور, حمزه بهارلويي
چکیده (100 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
تغییرات پارامترهای فضایی- زمانی راه رفتن در سالمندان به دنبال تکالیف مختلف حافظه کاری شماره صفحه: 68-75
فهيمه حبيبي‌فر, عليرضا فارسي, بهروز عبدلي
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML
درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه‌ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشك شماره صفحه: 76-81
رضا ابراهيمي, نويد طاهري
چکیده (83 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML
تغییرات شدت درد افراد مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال (PFPS) به دنبال استفاده از چسب کینزیولوژی و McConnell با استفاده از روش یکسان پیشنهادی McConnell شماره صفحه: 82-87
جاويد مستمند, فاطمه رضائيان رامشه, عرفان صادقي
چکیده (94 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
مقایسه تعادل ایستا و پویای زنان فعال حرکتی دانشگاهی دارای قوس کف پای متفاوت شماره صفحه: 88-96
مريم پناهي, فريده باباخاني, فواد صيدي
چکیده (128 مشاهده)     |     متن کامل PDF (204 دریافت)     |     XML
بررسی هنجار نمره نیزالانس در پسران فارسی زبان 6-4 ساله شهر اصفهان شماره صفحه: 97-105
صبا صادقي, پريسا رضايي, زهرا حيدري, فاطمه درخشنده
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML
تأثیر افزودن برنامه تمرین درمانی بر درمان استاندارد درمانی بر ناتوانی و درد افراد مبتلا به کمردرد حاد غیر اختصاصی: کارآزمايي باليني تصادفی یکسو کور شماره صفحه: 106-115
سجاد عامل عيني, عبدالکريم کريمي, زهرا سادات رضائيان
چکیده (101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML

مقاله مروري

تأثیر افزایش سن بر سرعت تولید و سرعت گفتار: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 116-124
معصومه ساماني, فاطمه ابناوي, ليلا قسيسين
چکیده (96 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML