دوره 12، شماره 2: 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (131 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1056 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی رابطه قوس‌های کمری و پشتی با سابقه زمین خوردن‏، تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان شماره صفحه: 63-67
زهرا محمدي , عبدالکريم کريمي , خورشيد پارساپور , حمزه بهارلويي
چکیده (305 مشاهده)     |     متن کامل PDF (280 دریافت)     |     XML
تغییرات پارامترهای فضایی- زمانی راه رفتن در سالمندان به دنبال تکالیف مختلف حافظه کاری شماره صفحه: 68-75
فهيمه حبيبي‌فر , عليرضا فارسي , بهروز عبدلي
چکیده (340 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML
درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه‌ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشك شماره صفحه: 76-81
رضا ابراهيمي , نويد طاهري
چکیده (325 مشاهده)     |     متن کامل PDF (371 دریافت)     |     XML
تغییرات شدت درد افراد مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال (PFPS) به دنبال استفاده از چسب کینزیولوژی و McConnell با استفاده از روش یکسان پیشنهادی McConnell شماره صفحه: 82-87
جاويد مستمند , فاطمه رضائيان رامشه , عرفان صادقي
چکیده (337 مشاهده)     |     متن کامل PDF (327 دریافت)     |     XML
مقایسه تعادل ایستا و پویای زنان فعال حرکتی دانشگاهی دارای قوس کف پای متفاوت شماره صفحه: 88-96
مريم پناهي , فريده باباخاني , فواد صيدي
چکیده (322 مشاهده)     |     متن کامل PDF (848 دریافت)     |     XML
بررسی هنجار نمره نیزالانس در پسران فارسی زبان 6-4 ساله شهر اصفهان شماره صفحه: 97-105
صبا صادقي , پريسا رضايي , زهرا حيدري , فاطمه درخشنده
چکیده (262 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML
تأثیر افزودن برنامه تمرین درمانی بر درمان استاندارد درمانی بر ناتوانی و درد افراد مبتلا به کمردرد حاد غیر اختصاصی: کارآزمايي باليني تصادفی یکسو کور شماره صفحه: 106-115
سجاد عامل عيني , عبدالکريم کريمي , زهرا سادات رضائيان
چکیده (264 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

تأثیر افزایش سن بر سرعت تولید و سرعت گفتار: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 116-124
معصومه ساماني , فاطمه ابناوي , ليلا قسيسين
چکیده (321 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML