دوره 12، شماره 2: 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (63 مشاهده)     |     متن کامل PDF (321 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی رابطه قوس‌های کمری و پشتی با سابقه زمین خوردن‏، تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان شماره صفحه: 63-67
زهرا محمدي , عبدالکريم کريمي , خورشيد پارساپور , حمزه بهارلويي
چکیده (205 مشاهده)     |     متن کامل PDF (209 دریافت)     |     XML
تغییرات پارامترهای فضایی- زمانی راه رفتن در سالمندان به دنبال تکالیف مختلف حافظه کاری شماره صفحه: 68-75
فهيمه حبيبي‌فر , عليرضا فارسي , بهروز عبدلي
چکیده (219 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML
درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه‌ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشك شماره صفحه: 76-81
رضا ابراهيمي , نويد طاهري
چکیده (208 مشاهده)     |     متن کامل PDF (301 دریافت)     |     XML
تغییرات شدت درد افراد مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال (PFPS) به دنبال استفاده از چسب کینزیولوژی و McConnell با استفاده از روش یکسان پیشنهادی McConnell شماره صفحه: 82-87
جاويد مستمند , فاطمه رضائيان رامشه , عرفان صادقي
چکیده (225 مشاهده)     |     متن کامل PDF (298 دریافت)     |     XML
مقایسه تعادل ایستا و پویای زنان فعال حرکتی دانشگاهی دارای قوس کف پای متفاوت شماره صفحه: 88-96
مريم پناهي , فريده باباخاني , فواد صيدي
چکیده (230 مشاهده)     |     متن کامل PDF (601 دریافت)     |     XML
بررسی هنجار نمره نیزالانس در پسران فارسی زبان 6-4 ساله شهر اصفهان شماره صفحه: 97-105
صبا صادقي , پريسا رضايي , زهرا حيدري , فاطمه درخشنده
چکیده (172 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
تأثیر افزودن برنامه تمرین درمانی بر درمان استاندارد درمانی بر ناتوانی و درد افراد مبتلا به کمردرد حاد غیر اختصاصی: کارآزمايي باليني تصادفی یکسو کور شماره صفحه: 106-115
سجاد عامل عيني , عبدالکريم کريمي , زهرا سادات رضائيان
چکیده (179 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

تأثیر افزایش سن بر سرعت تولید و سرعت گفتار: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 116-124
معصومه ساماني , فاطمه ابناوي , ليلا قسيسين
چکیده (212 مشاهده)     |     متن کامل PDF (101 دریافت)     |     XML