دوره 12، شماره 1: 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (169 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

تأثير تغييرات وابسته به سن و آگاهی صريح و ضمنی بر عملكرد و تحكيم توالی حركتی تركيبی شماره صفحه: 1-9
سيد کاوس صالحي, محمود شيخ, رسول حمايت طلب, داود حومنيان
چکیده (176 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت)     |     XML
تدوین برنامه درمانی «اوتیسم یکپارچه با خانواده» و مقایسه اثربخشی آن با «پرنده کوچولو» بر کاهش استرس والدگری والدین کودکان مبتلا به اوتیسم شماره صفحه: 10-18
صنم باقريان خسروشاهي, حميدرضا پوراعتماد, جليل فتح آبادي, نوشين فايضي, مريم محمدي
چکیده (519 مشاهده)     |     متن کامل PDF (193 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات پایه‌ ژیمناستیک بر ثبات‌ پاسچر کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم شماره صفحه: 19-24
مريم سعيدي, عفت بمبئي‌چي, ابراهيم صادقي
چکیده (502 مشاهده)     |     متن کامل PDF (183 دریافت)     |     XML
تأثیر مداخله حسی و بار شناختی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دو دستی زنان سالمند شماره صفحه: 25-33
عليرضا فارسي, سنا سلطاني, الهام مهدي‌پور
چکیده (269 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML
تأثیر سفتی کفی کفش در دو سرعت مختلف بر سفتی پا طی فاز اتکای دویدن مردان فعال شماره صفحه: 34-41
زينب تازيکه لمسکي, منصور اسلامي, فرشته حبيبي تيرتاشي
چکیده (236 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
عملكرد افراد مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس در تست‌هاي تعادلي به دنبال كينزيوتيپينگ تسهيلي و مهاري عضله گاستروكنميوس: مطالعه تصادفي يك سوكور مقدماتی شماره صفحه: 42-47
غزل خراجي, فاطمه باقري, حمزه بهارلويي
چکیده (187 مشاهده)     |     متن کامل PDF (88 دریافت)     |     XML
ارتباط شاخص معلولیت صوت و سابقه خدمت در آسیب شناسان گفتار و زبان شماره صفحه: 48-53
عاطفه دارويي فرد, پريسا احمدي, پريزاد جانقربان, آصفه معماريان, فاطمه ابناوي, مرضيه استادي
چکیده (166 مشاهده)     |     متن کامل PDF (71 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

تأثیر کفی بر درد، عملکرد و بیومکانیک افراد مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: مطالعه مروری شماره صفحه: 54-60
طهمورث طهماسبي, فاطمه فرازمند, پگاه السادات حسيني
چکیده (220 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

موانع احتمالی برای ایجاد یک پژوهش سازنده: اهمیت نظارت بر فعالیت‌های همکاران طرح شماره صفحه: 61-62
ميثم روستايي
چکیده (140 مشاهده)     |     متن کامل PDF (71 دریافت)     |     XML