دوره 12، شماره 1: 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (192 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

تأثير تغييرات وابسته به سن و آگاهی صريح و ضمنی بر عملكرد و تحكيم توالی حركتی تركيبی شماره صفحه: 1-9
سيد کاوس صالحي , محمود شيخ , رسول حمايت طلب , داود حومنيان
چکیده (255 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML
تدوین برنامه درمانی «اوتیسم یکپارچه با خانواده» و مقایسه اثربخشی آن با «پرنده کوچولو» بر کاهش استرس والدگری والدین کودکان مبتلا به اوتیسم شماره صفحه: 10-18
صنم باقريان خسروشاهي , حميدرضا پوراعتماد , جليل فتح آبادي , نوشين فايضي , مريم محمدي
چکیده (623 مشاهده)     |     متن کامل PDF (231 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات پایه‌ ژیمناستیک بر ثبات‌ پاسچر کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم شماره صفحه: 19-24
مريم سعيدي , عفت بمبئي‌چي , ابراهيم صادقي
چکیده (633 مشاهده)     |     متن کامل PDF (211 دریافت)     |     XML
تأثیر مداخله حسی و بار شناختی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دو دستی زنان سالمند شماره صفحه: 25-33
عليرضا فارسي , سنا سلطاني , الهام مهدي‌پور
چکیده (354 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت)     |     XML
تأثیر سفتی کفی کفش در دو سرعت مختلف بر سفتی پا طی فاز اتکای دویدن مردان فعال شماره صفحه: 34-41
زينب تازيکه لمسکي , منصور اسلامي , فرشته حبيبي تيرتاشي
چکیده (325 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML
عملكرد افراد مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس در تست‌هاي تعادلي به دنبال كينزيوتيپينگ تسهيلي و مهاري عضله گاستروكنميوس: مطالعه تصادفي يك سوكور مقدماتی شماره صفحه: 42-47
غزل خراجي , فاطمه باقري , حمزه بهارلويي
چکیده (254 مشاهده)     |     متن کامل PDF (96 دریافت)     |     XML
ارتباط شاخص معلولیت صوت و سابقه خدمت در آسیب شناسان گفتار و زبان شماره صفحه: 48-53
عاطفه دارويي فرد , پريسا احمدي , پريزاد جانقربان , آصفه معماريان , فاطمه ابناوي , مرضيه استادي
چکیده (230 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

تأثیر کفی بر درد، عملکرد و بیومکانیک افراد مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: مطالعه مروری شماره صفحه: 54-60
طهمورث طهماسبي , فاطمه فرازمند , پگاه السادات حسيني
چکیده (284 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

موانع احتمالی برای ایجاد یک پژوهش سازنده: اهمیت نظارت بر فعالیت‌های همکاران طرح شماره صفحه: 61-62
ميثم روستايي
چکیده (199 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML