دوره 11، شماره 6: 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (24 مشاهده)     |     متن کامل PDF (10 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشي اصيل

بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت اول)؛ مقیاس درد مداوم و دوره‌ای استئوآرتریت زانو شماره صفحه: 375-383
بهروز مليانيان, زينب نيکي, زهرا سادات رضائيان
چکیده (43 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به اسـتئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت دوم)؛ مقیاس پیامدهای ضایعات و استئوآرتریت زانو شماره صفحه: 384-392
زينب نيکي, بهروز مليانيان, زهرا سادات رضائيان
چکیده (37 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML
اثر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان ماهر و کم‌تجربه شماره صفحه: 393-400
اکرم کاوياني, بهروز عبدلي, عليرضا فارسي
چکیده (48 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط مشكلات رفتاري کودکان مبتلا به فلج مغزي 7 تا 13 ساله با افسردگي مادران: مطالعه مقطعی شماره صفحه: 401-406
ميثم روستايي, شيوا عابدي, خديجه خزاعلي
چکیده (36 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML
تأثير پد متاتارسال بر فشار کف پایی ناحيه سرپنجه افراد مبتلا بهت نوروپاتي محیطی ناشی از دیابت: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی شماره صفحه: 407-412
محمد جعفرپيشه, ابراهيم صادقي دمنه, نيلوفر فرشته‌نژاد
چکیده (33 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML
خودمردم‌نگاري، شيوه پژوهشي نوين در توان‌بخشي و سلامت (بخش دوم) شماره صفحه: 413-417
اعظم نقوي, اسماعيل محمدي
چکیده (19 مشاهده)     |     متن کامل PDF (20 دریافت)     |     XML

مقاله مروري

خودمردم‌نگاري، شيوه پژوهشي نوين در توان‌بخشي و سلامت (بخش اول) شماره صفحه: 418-424
اعظم نقوي, اسماعيل محمدي
چکیده (19 مشاهده)     |     متن کامل PDF (17 دریافت)     |     XML
کاربرد چارچوب طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) در مداخله برای اختلالات گفتار و زبان کودکان پیش‌دبستانی: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 425-432
تهمينه ملکي, يلدا کاظمي
چکیده (39 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML