دوره 11، شماره 6: 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (103 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت اول)؛ مقیاس درد مداوم و دوره‌ای استئوآرتریت زانو شماره صفحه: 375-383
بهروز مليانيان, زينب نيکي, زهرا سادات رضائيان
چکیده (177 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به اسـتئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت دوم)؛ مقیاس پیامدهای ضایعات و استئوآرتریت زانو شماره صفحه: 384-392
زينب نيکي, بهروز مليانيان, زهرا سادات رضائيان
چکیده (183 مشاهده)     |     متن کامل PDF (162 دریافت)     |     XML
اثر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان ماهر و کم‌تجربه شماره صفحه: 393-400
اکرم کاوياني, بهروز عبدلي, عليرضا فارسي
چکیده (208 مشاهده)     |     متن کامل PDF (102 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط مشكلات رفتاري کودکان مبتلا به فلج مغزي 7 تا 13 ساله با افسردگي مادران: مطالعه مقطعی شماره صفحه: 401-406
ميثم روستايي, شيوا عابدي, خديجه خزاعلي
چکیده (258 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML
تأثير پد متاتارسال بر فشار کف پایی ناحيه سرپنجه افراد مبتلا بهت نوروپاتي محیطی ناشی از دیابت: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی شماره صفحه: 407-412
محمد جعفرپيشه, ابراهيم صادقي دمنه, نيلوفر فرشته‌نژاد
چکیده (341 مشاهده)     |     متن کامل PDF (176 دریافت)     |     XML
خودمردم‌نگاري، شيوه پژوهشي نوين در توان‌بخشي و سلامت (بخش دوم) شماره صفحه: 413-417
اعظم نقوي, اسماعيل محمدي
چکیده (152 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

خودمردم‌نگاري، شيوه پژوهشي نوين در توان‌بخشي و سلامت (بخش اول) شماره صفحه: 418-424
اعظم نقوي, اسماعيل محمدي
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML
کاربرد چارچوب طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) در مداخله برای اختلالات گفتار و زبان کودکان پیش‌دبستانی: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 425-432
تهمينه ملکي, يلدا کاظمي
چکیده (197 مشاهده)     |     متن کامل PDF (122 دریافت)     |     XML