دوره 11، شماره 6: 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (164 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت اول)؛ مقیاس درد مداوم و دوره‌ای استئوآرتریت زانو شماره صفحه: 375-383
بهروز مليانيان , زينب نيکي , زهرا سادات رضائيان
چکیده (235 مشاهده)     |     متن کامل PDF (151 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به اسـتئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت دوم)؛ مقیاس پیامدهای ضایعات و استئوآرتریت زانو شماره صفحه: 384-392
زينب نيکي , بهروز مليانيان , زهرا سادات رضائيان
چکیده (237 مشاهده)     |     متن کامل PDF (177 دریافت)     |     XML
اثر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان ماهر و کم‌تجربه شماره صفحه: 393-400
اکرم کاوياني , بهروز عبدلي , عليرضا فارسي
چکیده (266 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط مشكلات رفتاري کودکان مبتلا به فلج مغزي 7 تا 13 ساله با افسردگي مادران: مطالعه مقطعی شماره صفحه: 401-406
ميثم روستايي , شيوا عابدي , خديجه خزاعلي
چکیده (328 مشاهده)     |     متن کامل PDF (163 دریافت)     |     XML
تأثير پد متاتارسال بر فشار کف پایی ناحيه سرپنجه افراد مبتلا بهت نوروپاتي محیطی ناشی از دیابت: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی شماره صفحه: 407-412
محمد جعفرپيشه , ابراهيم صادقي دمنه , نيلوفر فرشته‌نژاد
چکیده (440 مشاهده)     |     متن کامل PDF (205 دریافت)     |     XML
خودمردم‌نگاري، شيوه پژوهشي نوين در توان‌بخشي و سلامت (بخش دوم) شماره صفحه: 413-417
اعظم نقوي , اسماعيل محمدي
چکیده (211 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

خودمردم‌نگاري، شيوه پژوهشي نوين در توان‌بخشي و سلامت (بخش اول) شماره صفحه: 418-424
اعظم نقوي , اسماعيل محمدي
چکیده (196 مشاهده)     |     متن کامل PDF (154 دریافت)     |     XML
کاربرد چارچوب طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) در مداخله برای اختلالات گفتار و زبان کودکان پیش‌دبستانی: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 425-432
تهمينه ملکي , يلدا کاظمي
چکیده (265 مشاهده)     |     متن کامل PDF (140 دریافت)     |     XML