دوره 11، شماره 4: 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (53 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشي اصيل

بررسی رابطه ترس از زمین خوردن با میزان تحصیلات و وضعیت زندگی سالمندان شماره صفحه: 257-262
مهيار صلواتي, حمزه بهارلوئي, بهنام اخباري
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان آموزشکده فنی شهرکرد جهت پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شماره صفحه: 263-272
خدايار قاسم‌پور, نادر رهنما, سجاد باقريان دهكردي
چکیده (166 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
بررسي تأثير ماساژ افلوراژ بر ميزان تحمل و حداکثر قدرت مشت کردن، پس از خستگي در زنان جوان سالم شماره صفحه: 273-278
زهرا سعادت, زهرا رجحاني شيرازي, نگار کورش فرد
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML
کارامدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری، در کودکان مبتلا به نشانگان داون شماره صفحه: 279-285
گيتا صديقي, ساحل همتي گركاني, اسماعيل اسماعيلي, معصومه پورمحمدرضاي تجريشي
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت)     |     XML
بررسی روایی همزمان مقیاس خودسنجی کاری کودک، در کودکان با نقص توجه و بیش‌فعالی شماره صفحه: 286-291
مهسا ستاري, سيد علي حسيني, مهدي رصافياني, مينا احمدي کهجوق
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های کینماتیکی و فضایی- زمانی راه رفتن نابینایان شماره صفحه: 292-300
مهدي مجلسي, نادر فرهپور
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML

مقاله مروري

مروری بر تأثیرات نوروپاتولوژیک هسته‌های قاعده‌ای در بروز اختلال لکنت شماره صفحه: 301-307
محمد جواد سعيدي بروجني, علي والياني
چکیده (80 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
بررسی الگوی حرکات تنه در کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 308-314
ميثم روستائي, شيوا عابدي, تکتم مظاهري
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML