دوره 11، شماره 4: 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی رابطه ترس از زمین خوردن با میزان تحصیلات و وضعیت زندگی سالمندان شماره صفحه: 257-262
مهيار صلواتي, حمزه بهارلوئي, بهنام اخباري
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (117 دریافت)     |     XML
غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان آموزشکده فنی شهرکرد جهت پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شماره صفحه: 263-272
خدايار قاسم‌پور, نادر رهنما, سجاد باقريان دهكردي
چکیده (449 مشاهده)     |     متن کامل PDF (246 دریافت)     |     XML
بررسي تأثير ماساژ افلوراژ بر ميزان تحمل و حداکثر قدرت مشت کردن، پس از خستگي در زنان جوان سالم شماره صفحه: 273-278
زهرا سعادت, زهرا رجحاني شيرازي, نگار کورش فرد
چکیده (195 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML
کارامدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری، در کودکان مبتلا به نشانگان داون شماره صفحه: 279-285
گيتا صديقي, ساحل همتي گركاني, اسماعيل اسماعيلي, معصومه پورمحمدرضاي تجريشي
چکیده (277 مشاهده)     |     متن کامل PDF (232 دریافت)     |     XML
بررسی روایی همزمان مقیاس خودسنجی کاری کودک، در کودکان با نقص توجه و بیش‌فعالی شماره صفحه: 286-291
مهسا ستاري, سيد علي حسيني, مهدي رصافياني, مينا احمدي کهجوق
چکیده (233 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های کینماتیکی و فضایی- زمانی راه رفتن نابینایان شماره صفحه: 292-300
مهدي مجلسي, نادر فرهپور
چکیده (202 مشاهده)     |     متن کامل PDF (230 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مروری بر تأثیرات نوروپاتولوژیک هسته‌های قاعده‌ای در بروز اختلال لکنت شماره صفحه: 301-307
محمد جواد سعيدي بروجني, علي والياني
چکیده (169 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML
بررسی الگوی حرکات تنه در کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 308-314
ميثم روستائي, شيوا عابدي, تکتم مظاهري
چکیده (184 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML