دوره 11، شماره 4: 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی رابطه ترس از زمین خوردن با میزان تحصیلات و وضعیت زندگی سالمندان شماره صفحه: 257-262
مهيار صلواتي , حمزه بهارلوئي , بهنام اخباري
چکیده (207 مشاهده)     |     متن کامل PDF (137 دریافت)     |     XML
غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان آموزشکده فنی شهرکرد جهت پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شماره صفحه: 263-272
خدايار قاسم‌پور , نادر رهنما , سجاد باقريان دهكردي
چکیده (559 مشاهده)     |     متن کامل PDF (298 دریافت)     |     XML
بررسي تأثير ماساژ افلوراژ بر ميزان تحمل و حداکثر قدرت مشت کردن، پس از خستگي در زنان جوان سالم شماره صفحه: 273-278
زهرا سعادت , زهرا رجحاني شيرازي , نگار کورش فرد
چکیده (255 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML
کارامدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری، در کودکان مبتلا به نشانگان داون شماره صفحه: 279-285
گيتا صديقي , ساحل همتي گركاني , اسماعيل اسماعيلي , معصومه پورمحمدرضاي تجريشي
چکیده (339 مشاهده)     |     متن کامل PDF (264 دریافت)     |     XML
بررسی روایی همزمان مقیاس خودسنجی کاری کودک، در کودکان با نقص توجه و بیش‌فعالی شماره صفحه: 286-291
مهسا ستاري , سيد علي حسيني , مهدي رصافياني , مينا احمدي کهجوق
چکیده (317 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های کینماتیکی و فضایی- زمانی راه رفتن نابینایان شماره صفحه: 292-300
مهدي مجلسي , نادر فرهپور
چکیده (264 مشاهده)     |     متن کامل PDF (259 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مروری بر تأثیرات نوروپاتولوژیک هسته‌های قاعده‌ای در بروز اختلال لکنت شماره صفحه: 301-307
محمد جواد سعيدي بروجني , علي والياني
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (107 دریافت)     |     XML
بررسی الگوی حرکات تنه در کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مرور نظام‌مند شماره صفحه: 308-314
ميثم روستائي , شيوا عابدي , تکتم مظاهري
چکیده (242 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML