دوره 11، شماره 1: 1394

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي اصيل

اثر یکپارچگی بینایی – شنوایی بر دقت اجرا و یادگیری یک تکلیف حرکتی شماره صفحه: 1-10
حسام رمضان زاده, بهروز عبدلي, عليرضا فارسي, محمدعلي سنجري
چکیده (274 مشاهده)     |     متن کامل PDF (107 دریافت)     |     XML
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی برای افراد سالمند شماره صفحه: 11-16
نسيبه نوري مميني, زهرا مصلي نژاد, مهدي رصافياني, سارا افشار, عنايت اله بخشي, غلامرضا ستوده, رباب صحاف
چکیده (188 مشاهده)     |     متن کامل PDF (174 دریافت)     |     XML
مقايسه تأثير هشت هفته تمرينات هوازي در آب و تمرينات تعادلي بر ناتواني جسماني و سلامت رواني زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شماره صفحه: 17-25
زهرا ريسمانباف, فرزانه گل شكوه, زينب عبداله زاده
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت)     |     XML
تأثير يک دوره تمرين هوازي منتخب بر شدت سردرد بيماران مبتلا به ميگرن شماره صفحه: 26-31
فرشته كريمي, وازگن ميناسيان, احمد چيت ساز, سيد محمد مرندي
چکیده (123 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
اثربخشی توانبخشی شناختی بر خطاهای املا دانش آموزان با نارسا نویسی شماره صفحه: 32-41
محمدعلي نظري, مهرناز دادخواه, تورج هاشمي
چکیده (183 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
تأثیر بازخورد حسی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دو دستی در سالمندان شماره صفحه: 42-50
رسول عابدان زاده, بهروز عبدلي, عليرضا فارسي
چکیده (195 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
مقایسه تاثیر سه برنامه تمرینی قدرتی، کششی و ترکیبی بر سندرم متقاطع فوقانی(UCS) شماره صفحه: 51-61
الهام حاجي حسيني, علي اصغر نورسته, علي شمسي ماجلان, حسن دانشمندي
چکیده (851 مشاهده)     |     متن کامل PDF (484 دریافت)     |     XML

مقاله كوتاه

بررسی ارتباط مهار پاسخ و انعطاف پذیری شناختی با علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا شماره صفحه: 76-83
ولي شيري, سيد علي حسيني, ابراهيم پيشياره, وحيد نجاتي, اكبر بيگلريان
چکیده (326 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML

مقاله مروري

بررسی تأثیر مداخلات مختلف تمرینی بر کمر درد مزمن غیر اختصاصی: مروری بر مطالعات فارسی زبان شماره صفحه: 62-69
وحيد مظلوم, منصور صاحب الزماني
چکیده (359 مشاهده)     |     متن کامل PDF (180 دریافت)     |     XML
فاکتورهای خطر بیومکانیکی آسیب‌‌های غیرتماسی رباط صلیبی قدامی: مروری بر متون شماره صفحه: 70-75
عليرضا رجب زاده, علي اشرف جمشيدي
چکیده (260 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML