دوره 11، شماره 1: 1394

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

اثر یکپارچگی بینایی – شنوایی بر دقت اجرا و یادگیری یک تکلیف حرکتی شماره صفحه: 1-10
حسام رمضان زاده , بهروز عبدلي , عليرضا فارسي , محمدعلي سنجري
چکیده (470 مشاهده)     |     متن کامل PDF (419 دریافت)     |     XML
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی برای افراد سالمند شماره صفحه: 11-16
نسيبه نوري مميني , زهرا مصلي نژاد , مهدي رصافياني , سارا افشار , عنايت اله بخشي , غلامرضا ستوده , رباب صحاف
چکیده (352 مشاهده)     |     متن کامل PDF (323 دریافت)     |     XML
مقايسه تأثير هشت هفته تمرينات هوازي در آب و تمرينات تعادلي بر ناتواني جسماني و سلامت رواني زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شماره صفحه: 17-25
زهرا ريسمانباف , فرزانه گل شكوه , زينب عبداله زاده
چکیده (173 مشاهده)     |     متن کامل PDF (299 دریافت)     |     XML
تأثير يک دوره تمرين هوازي منتخب بر شدت سردرد بيماران مبتلا به ميگرن شماره صفحه: 26-31
فرشته كريمي , وازگن ميناسيان , احمد چيت ساز , سيد محمد مرندي
چکیده (208 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML
اثربخشی توانبخشی شناختی بر خطاهای املا دانش آموزان با نارسا نویسی شماره صفحه: 32-41
محمدعلي نظري , مهرناز دادخواه , تورج هاشمي
چکیده (587 مشاهده)     |     متن کامل PDF (960 دریافت)     |     XML
تأثیر بازخورد حسی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دو دستی در سالمندان شماره صفحه: 42-50
رسول عابدان زاده , بهروز عبدلي , عليرضا فارسي
چکیده (323 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
مقایسه تاثیر سه برنامه تمرینی قدرتی، کششی و ترکیبی بر سندرم متقاطع فوقانی(UCS) شماره صفحه: 51-61
الهام حاجي حسيني , علي اصغر نورسته , علي شمسي ماجلان , حسن دانشمندي
چکیده (1617 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1017 دریافت)     |     XML

مقاله كوتاه

بررسی ارتباط مهار پاسخ و انعطاف پذیری شناختی با علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا شماره صفحه: 76-83
ولي شيري , سيد علي حسيني , ابراهيم پيشياره , وحيد نجاتي , اكبر بيگلريان
چکیده (685 مشاهده)     |     متن کامل PDF (280 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی تأثیر مداخلات مختلف تمرینی بر کمر درد مزمن غیر اختصاصی: مروری بر مطالعات فارسی زبان شماره صفحه: 62-69
وحيد مظلوم , منصور صاحب الزماني
چکیده (1061 مشاهده)     |     متن کامل PDF (419 دریافت)     |     XML
فاکتورهای خطر بیومکانیکی آسیب‌‌های غیرتماسی رباط صلیبی قدامی: مروری بر متون شماره صفحه: 70-75
عليرضا رجب زاده , علي اشرف جمشيدي
چکیده (570 مشاهده)     |     متن کامل PDF (220 دریافت)     |     XML