ویژه نامه توانبخشی، دوره 10، شماره 8، 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر انعطاف پذیری ذهنی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری شماره صفحه: 917-27
محسن رفيع خواه, محمد مهاجراني
چکیده (867 مشاهده)     |     متن کامل PDF (271 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

درمان توانبخشی آسيبهاي عصب فاشیال شماره صفحه: 28-38
عباسعلی پورمؤمنی, سحر اسدی
چکیده (168 مشاهده)     |     متن کامل PDF (264 دریافت)     |     XML
تاثیر انواع کفی و کفش بر تعادل سالمندان: مطالعه مروری شماره صفحه: 939-47
ابراهیم صادقی, فرشته سالاری مقدم, طهمورث طهماسبی
چکیده (428 مشاهده)     |     متن کامل PDF (143 دریافت)     |     XML
نقش پلاستیسیتی کراس مدال در سیستم شنوایی و بینایی شماره صفحه: 948-63
مرضیه امیری, مرضیه کردونی, مهسا بخیت
چکیده (196 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
بررسی یادگیری حرکتی در بیماران مبتلا به سکته¬ی مغزی یک طرفه: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته شماره صفحه: 964-78
آيلين طليم خاني, ايرج عبداللهي, بهنام اخباري, فاطمه احساني, ام البنين عباسپور
چکیده (192 مشاهده)     |     متن کامل PDF (98 دریافت)     |     XML
بررسی تاثیر انواع روش های درمانی در بیماران دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو: مروری بر مقالات شماره صفحه: 979-90
بهنام سلیمانی, مصطفی کمالی, علی طهماسبی, طهمورث طهماسبی
چکیده (586 مشاهده)     |     متن کامل PDF (214 دریافت)     |     XML
مروری بر مطالعات آکوستیک ماهیت خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا شماره صفحه: 991-1003
فاطمه ابناوي, ليلا قسيسين
چکیده (242 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML

نقد مقالات

ویژه یاری: حلقه نادید هندلینگ کودک فلج مغزی: نامه ای به سردبیر شماره صفحه: 1004-8
حميد دالوند, مهدی رصافيانی, سيد علی حسينی
چکیده (154 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML