ویژه نامه توانبخشی، دوره 10، شماره 8، 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي اصيل

اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر انعطاف پذیری ذهنی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری شماره صفحه: 917-27
محسن رفيع خواه, محمد مهاجراني
چکیده (142 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML

مقاله مروري

درمان توانبخشی آسيبهاي عصب فاشیال شماره صفحه: 28-38
عباسعلی پورمؤمنی, سحر اسدی
چکیده (33 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML
تاثیر انواع کفی و کفش بر تعادل سالمندان: مطالعه مروری شماره صفحه: 939-47
ابراهیم صادقی, فرشته سالاری مقدم, طهمورث طهماسبی
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
نقش پلاستیسیتی کراس مدال در سیستم شنوایی و بینایی شماره صفحه: 948-63
مرضیه امیری, مرضیه کردونی, مهسا بخیت
چکیده (20 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML
بررسی یادگیری حرکتی در بیماران مبتلا به سکته¬ی مغزی یک طرفه: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته شماره صفحه: 964-78
آيلين طليم خاني, ايرج عبداللهي, بهنام اخباري, فاطمه احساني, ام البنين عباسپور
چکیده (36 مشاهده)     |     متن کامل PDF (23 دریافت)     |     XML
بررسی تاثیر انواع روش های درمانی در بیماران دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو: مروری بر مقالات شماره صفحه: 979-90
بهنام سلیمانی, مصطفی کمالی, علی طهماسبی, طهمورث طهماسبی
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
مروری بر مطالعات آکوستیک ماهیت خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا شماره صفحه: 991-1003
ليلا قسيسين, فاطمه ابناوي
چکیده (38 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت)     |     XML

نقد مقالات

ویژه یاری: حلقه نادید هندلینگ کودک فلج مغزی: نامه ای به سردبیر شماره صفحه: 1004-8
حميد دالوند, مهدی رصافيانی, سيد علی حسينی
چکیده (25 مشاهده)     |     متن کامل PDF (9 دریافت)     |     XML