ویژه نامه توانبخشی، دوره 10، شماره 8، 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر انعطاف پذیری ذهنی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری شماره صفحه: 917-27
محسن رفيع خواه , محمد مهاجراني
چکیده (765 مشاهده)     |     متن کامل PDF (241 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

درمان توانبخشی آسيبهاي عصب فاشیال شماره صفحه: 28-38
عباسعلی پورمؤمنی , سحر اسدی
چکیده (148 مشاهده)     |     متن کامل PDF (226 دریافت)     |     XML
تاثیر انواع کفی و کفش بر تعادل سالمندان: مطالعه مروری شماره صفحه: 939-47
ابراهیم صادقی , فرشته سالاری مقدم , طهمورث طهماسبی
چکیده (369 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML
نقش پلاستیسیتی کراس مدال در سیستم شنوایی و بینایی شماره صفحه: 948-63
مرضیه امیری , مرضیه کردونی , مهسا بخیت
چکیده (157 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
بررسی یادگیری حرکتی در بیماران مبتلا به سکته¬ی مغزی یک طرفه: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته شماره صفحه: 964-78
آيلين طليم خاني , ايرج عبداللهي , بهنام اخباري , فاطمه احساني , ام البنين عباسپور
چکیده (161 مشاهده)     |     متن کامل PDF (88 دریافت)     |     XML
بررسی تاثیر انواع روش های درمانی در بیماران دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو: مروری بر مقالات شماره صفحه: 979-90
بهنام سلیمانی , مصطفی کمالی , علی طهماسبی , طهمورث طهماسبی
چکیده (521 مشاهده)     |     متن کامل PDF (195 دریافت)     |     XML
مروری بر مطالعات آکوستیک ماهیت خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا شماره صفحه: 991-1003
فاطمه ابناوي , ليلا قسيسين
چکیده (188 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML

نقد مقالات

ویژه یاری: حلقه نادید هندلینگ کودک فلج مغزی: نامه ای به سردبیر شماره صفحه: 1004-8
حميد دالوند , مهدی رصافيانی , سيد علی حسينی
چکیده (136 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML