دوره 10، شماره 4: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

مقایسه نوسانات پاسچر در وضعیت‌های مختلف ایستادن مردان جوان سالم و مبتلا به زانوی پرانتزی شماره صفحه: 481-491
حيدر صادقي, سيد کاظم موسوي, الناز ديزجي
چکیده (365 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML
بررسی روایی و اعتبار نسخه ی فارسی آزمون واژه یابی- ویرایش دوم، در دانش آموزان 8-11 ساله ي طبيعي مدارس شهر اصفهان : فرم متوسط شماره صفحه: 492-501
عليرضا طاهري, منصوره پيرمراديان, ناهيد بهارلوئي
چکیده (157 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
مقايسه ي الگوهاي مشارکت کودکان فلج مغزي و کودکان سالم در فعاليت هاي روزمره خارج از مدرسه شماره صفحه: 502-511
مدينه حسني, افسون حسني مهربان, کاظم حسني
چکیده (210 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرین تعادلی در آب، ویبریشن کل بدن و بی‌تمرینی بر عملکرد عصبی- عضلانی، تعادل و احتمال به زمین افتادن زنان سالمند شماره صفحه: 512-527
جبار بشيري
چکیده (177 مشاهده)     |     متن کامل PDF (173 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر سطح توجه کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی شماره صفحه: 528-538
سميه کاووسي‌پور, مطهره رضاپور جاغرق, محبوبه مانده‌گاري نجف آبادي
چکیده (291 مشاهده)     |     متن کامل PDF (168 دریافت)     |     XML
تاثير تمرين حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان شماره صفحه: 539-548
کرار خواجه نعمت, حيدر صادقي, منصور صاحب الزماني, سميه نظري
چکیده (346 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML
بررسی و مقایسه تأثیر تغییرات صوتی مرتبط با سن بر کیفیت زندگی سالمندان و میانسالان شماره صفحه: 549-558
فاطمه ابناوي, فريبا رضايي
چکیده (195 مشاهده)     |     متن کامل PDF (111 دریافت) |         |     XML
مقايسه دو نوع فعاليت بدني در آب و خشکي بر فاکتورهاي مرتبط با سلامت زنان سالمند (60 تا 75 ساله) شماره صفحه: 559-568
مريم محمدزاده, مژگان اشتري, نادر رهنما
چکیده (262 مشاهده)     |     متن کامل PDF (213 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر باورهای مذهبی در سلامت عمومی و شادکامی مادران کودکان کم¬توان ذهنی و عادی شماره صفحه: 569-580
عليرضا بخشايش
چکیده (210 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مرور سیستماتیک : رویکرد CO-OP در چه اختلالاتی مورد استفاده قرار گرفته است شماره صفحه: 581-598
ندا قرباني, ثريا قرباغي, مهدي رصافياني, نازيلا اكبرفهيمي, ناصر حوائي
چکیده (232 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML