دوره 10، شماره 4: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي اصيل

مقایسه نوسانات پاسچر در وضعیت‌های مختلف ایستادن مردان جوان سالم و مبتلا به زانوی پرانتزی شماره صفحه: 481-491
حيدر صادقي , سيد کاظم موسوي , الناز ديزجي
چکیده (272 مشاهده)     |     متن کامل PDF (113 دریافت)     |     XML
بررسی روایی و اعتبار نسخه ی فارسی آزمون واژه یابی- ویرایش دوم، در دانش آموزان 8-11 ساله ي طبيعي مدارس شهر اصفهان : فرم متوسط شماره صفحه: 492-501
عليرضا طاهري , منصوره پيرمراديان , ناهيد بهارلوئي
چکیده (124 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
مقايسه ي الگوهاي مشارکت کودکان فلج مغزي و کودکان سالم در فعاليت هاي روزمره خارج از مدرسه شماره صفحه: 502-511
مدينه حسني , افسون حسني مهربان , کاظم حسني
چکیده (157 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرین تعادلی در آب، ویبریشن کل بدن و بی‌تمرینی بر عملکرد عصبی- عضلانی، تعادل و احتمال به زمین افتادن زنان سالمند شماره صفحه: 512-527
جبار بشيري
چکیده (145 مشاهده)     |     متن کامل PDF (141 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر سطح توجه کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی شماره صفحه: 528-538
سميه کاووسي‌پور , مطهره رضاپور جاغرق , محبوبه مانده‌گاري نجف آبادي
چکیده (225 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML
تاثير تمرين حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان شماره صفحه: 539-548
کرار خواجه نعمت , حيدر صادقي , منصور صاحب الزماني , سميه نظري
چکیده (255 مشاهده)     |     متن کامل PDF (71 دریافت)     |     XML
بررسی و مقایسه تأثیر تغییرات صوتی مرتبط با سن بر کیفیت زندگی سالمندان و میانسالان شماره صفحه: 549-558
فاطمه ابناوي , فريبا رضايي
چکیده (145 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت) |         |     XML
مقايسه دو نوع فعاليت بدني در آب و خشکي بر فاکتورهاي مرتبط با سلامت زنان سالمند (60 تا 75 ساله) شماره صفحه: 559-568
مريم محمدزاده , مژگان اشتري , نادر رهنما
چکیده (211 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر باورهای مذهبی در سلامت عمومی و شادکامی مادران کودکان کم¬توان ذهنی و عادی شماره صفحه: 569-580
عليرضا بخشايش
چکیده (163 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML

مقاله مروري

مرور سیستماتیک : رویکرد CO-OP در چه اختلالاتی مورد استفاده قرار گرفته است شماره صفحه: 581-598
ندا قرباني , ثريا قرباغي , مهدي رصافياني , نازيلا اكبرفهيمي , ناصر حوائي
چکیده (185 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML