دوره 10، شماره 2: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

مقایسه دامنه حرکتی و استقامت عضلانی ناحیه گردن در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با افراد سالم شماره صفحه: 218-227
مرضيه محمدي , شهره تقي زاده , فرحناز غفاري نژاد , ليلا عباسي , مهناز معمولي كارگر
چکیده (292 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین پرخیشومی شدگی گفتار با نوع شکاف و سن جراحی اولیه ی کام در کودکان 3 تا 6 سال دچار شکاف کام شهر اصفهان شماره صفحه: 228-238
پريسا رضائي , صبا صادقي , معصومه ساماني , مريم يزدي , فاطمه درخشنده , مهرداد معمارزاده
چکیده (336 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML
بررسی سیر تحولی حافظه کاری شنیداری و دیداری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شماره صفحه: 239-249
طيبه تقي زاده , وحيد نجاتي , علي محمدزاده , عليرضا اكبرزاده باغبان ,
چکیده (310 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML
آناليز فركانس‌هاي بحراني اندام‌هاي بدن راننده تراكتور شماره صفحه: 250-268
علي ملكي , سيد سعيد محتسبي
چکیده (294 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر تعادل پای غالب و غیر غالب زنان میانسال شماره صفحه: 269-280
علي اشرف خزائي , نسرين کهريزي , راحيل رازقي
چکیده (439 مشاهده)     |     متن کامل PDF (173 دریافت)     |     XML
انطباق پرسشنامه ی تجدید نظر شده برقراری ارتباط-نسخه دومChildren’s Communication Checklist (CCC-2 ) با زبان فارسی و تعیین ویژگی های روان سنجی آن شماره صفحه: 281-291
فريبا محمودي , طليعه ظريفيان , يلدا کاظمي , طاهره سيما شيرازي
چکیده (239 مشاهده)     |     متن کامل PDF (164 دریافت)     |     XML
بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا شماره صفحه: 292-305
مصطفي پاينده , ناهيد خوشرفتار يزدي , احمد ابراهيمي عطري , محسن دماوندي
چکیده (389 مشاهده)     |     متن کامل PDF (199 دریافت)     |     XML
بررسي همبستگي بين آزمون هاي کفایت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشدی - حرکتی پی بادی درارزيابي مهارتهاي حركتي كودكان آموزش پذير مبتلا به ناتواني هوشي شماره صفحه: 306-314
کبري سلطاني خديو , محمد کمالي , شهلا رفيعي , قربان تقي زاده
چکیده (396 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
شبیه سازی پاسخ فیبرهای عصبی در پاسخ به تحریک با جریان های تداخلی شماره صفحه: 315-327
مهسا آقارضايي , امين مهنام
چکیده (248 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
بررسی پایایی آزمون ـ بازآزمون و بین آزمونگران تست عملکرد دست جبسون تیلور در کودکان فلج مغزی شماره صفحه: 328-334
نفيسه شريفي , ابوالقاسم فلاح زاده , محمد کمالي
چکیده (275 مشاهده)     |     متن کامل PDF (225 دریافت)     |     XML
ترجمه و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت شماره صفحه: 335-345
بيژن شفيعي , سيد شهاب الدين حسيني نسب , ميثم شفيعي , عباس پورابراهيم عمران
چکیده (282 مشاهده)     |     متن کامل PDF (748 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

شنوایی فضایی: ا لگوها و کارکردها شماره صفحه: 346-357
عبدالله موسوي , مريم دلفي
چکیده (262 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML