دوره 10، شماره 2: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

مقایسه دامنه حرکتی و استقامت عضلانی ناحیه گردن در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با افراد سالم شماره صفحه: 218-227
مرضيه محمدي, شهره تقي زاده, فرحناز غفاري نژاد, ليلا عباسي, مهناز معمولي كارگر
چکیده (218 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین پرخیشومی شدگی گفتار با نوع شکاف و سن جراحی اولیه ی کام در کودکان 3 تا 6 سال دچار شکاف کام شهر اصفهان شماره صفحه: 228-238
پريسا رضائي, صبا صادقي, معصومه ساماني, مريم يزدي, فاطمه درخشنده, مهرداد معمارزاده
چکیده (272 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت)     |     XML
بررسی سیر تحولی حافظه کاری شنیداری و دیداری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شماره صفحه: 239-249
طيبه تقي زاده, وحيد نجاتي, علي محمدزاده, عليرضا اكبرزاده باغبان,
چکیده (228 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
آناليز فركانس‌هاي بحراني اندام‌هاي بدن راننده تراكتور شماره صفحه: 250-268
علي ملكي, سيد سعيد محتسبي
چکیده (213 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر تعادل پای غالب و غیر غالب زنان میانسال شماره صفحه: 269-280
علي اشرف خزائي, نسرين کهريزي, راحيل رازقي
چکیده (342 مشاهده)     |     متن کامل PDF (155 دریافت)     |     XML
انطباق پرسشنامه ی تجدید نظر شده برقراری ارتباط-نسخه دومChildren’s Communication Checklist (CCC-2 ) با زبان فارسی و تعیین ویژگی های روان سنجی آن شماره صفحه: 281-291
فريبا محمودي, طليعه ظريفيان, يلدا کاظمي, طاهره سيما شيرازي
چکیده (170 مشاهده)     |     متن کامل PDF (147 دریافت)     |     XML
بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا شماره صفحه: 292-305
مصطفي پاينده, ناهيد خوشرفتار يزدي, احمد ابراهيمي عطري, محسن دماوندي
چکیده (303 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت)     |     XML
بررسي همبستگي بين آزمون هاي کفایت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشدی - حرکتی پی بادی درارزيابي مهارتهاي حركتي كودكان آموزش پذير مبتلا به ناتواني هوشي شماره صفحه: 306-314
کبري سلطاني خديو, محمد کمالي, شهلا رفيعي, قربان تقي زاده
چکیده (315 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
شبیه سازی پاسخ فیبرهای عصبی در پاسخ به تحریک با جریان های تداخلی شماره صفحه: 315-327
مهسا آقارضايي, امين مهنام
چکیده (173 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML
بررسی پایایی آزمون ـ بازآزمون و بین آزمونگران تست عملکرد دست جبسون تیلور در کودکان فلج مغزی شماره صفحه: 328-334
نفيسه شريفي, ابوالقاسم فلاح زاده, محمد کمالي
چکیده (198 مشاهده)     |     متن کامل PDF (188 دریافت)     |     XML
ترجمه و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت شماره صفحه: 335-345
بيژن شفيعي, سيد شهاب الدين حسيني نسب, ميثم شفيعي, عباس پورابراهيم عمران
چکیده (212 مشاهده)     |     متن کامل PDF (715 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

شنوایی فضایی: ا لگوها و کارکردها شماره صفحه: 346-357
عبدالله موسوي, مريم دلفي
چکیده (187 مشاهده)     |     متن کامل PDF (102 دریافت)     |     XML