دوره 9، شماره 1: 1392

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (50 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی ارتباط میزان تمایل لگن با عملکرد و طول عضلات در زنان سالم شماره صفحه: 1-10
ميترا حاجي مقصودي, نسرين ناصري, فاطمه حسيني قهي, زهرا فخاري
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت) |         |     XML
بررسی مهارت‌های شناختی، شنیداری، زبانی و گفتاری در کودکان دارای شکاف کام و لب شماره صفحه: 11-19
مريم دلفي, شيوا جوادي‌پور, رضا عزيزي مال اميري, وفا دلفي, محمد حسين نيلفروش
چکیده (430 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت) |         |     XML
بررسي ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شماره صفحه: 20-27
احمد ابراهيمي عطري, فاطمه سروري, مرتضي سعيدي, مريم خورشيد سخنگو
چکیده (216 مشاهده)     |     متن کامل PDF (135 دریافت) |         |     XML
تأثیر تمرینات پیلاتس و کینزیوتیپ بر درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شماره صفحه: 28-38
سيد صدرالدين شجاع الدين, Keyvan Yousefpour
چکیده (313 مشاهده)     |     متن کامل PDF (162 دریافت) |         |     XML
تأثیر هشت هفته تمرینات یوگای خنده بر عملکرد حرکتی، تعادل و انعطاف‌پذیری بیماران مبتلا به پارکینسون شماره صفحه: 39-47
اکرم کيخاي حسين پور, نادر رهنما, احمد چيت ساز
چکیده (595 مشاهده)     |     متن کامل PDF (325 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر آموزش مراقبت‌های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 ساله شهر تهران شماره صفحه: 48-58
نسرين جليلي, مهدي رصافياني, حميد دالوند, حجت اله حقگو, مرجان فرضي
چکیده (639 مشاهده)     |     متن کامل PDF (245 دریافت) |         |     XML
شناخت اجتماعي و کنترل حرکتي: شواهدي از اثر مشاهده وضعيت تعادلي بر نوسان وضعيتي شماره صفحه: 59-64
وحيد نجاتي, فاطمه بذرافکن, ستار آثاري جامي
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت) |         |     XML
مقایسه اثر دو تکنیک ماساژ درمانی و استرین– کانتراسترین بر درد و عملکرد مبتلایان به گردن‌‌درد شماره صفحه: 65-74
فهيمه کمالي سروستاني, محمدرضا نعمت‌الهي, رحيمه فرهي زاده, راضيه خسروي
چکیده (183 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت) |         |     XML
بررسی رابطه بین شاخص‌های کتف و پکتورالیس مینور پس از یک دوره تمرین درمانی در افراد شانه به جلو شماره صفحه: 75-83
مهتاب نجفي, ناصر بهپور
چکیده (159 مشاهده)     |     متن کامل PDF (111 دریافت) |         |     XML
مقایسه نسبت قدرت و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی مفصل شانه ورزشکاران زورخانه با افراد غیر ورزشکار شماره صفحه: 84-93
منصور صاحب‌الزماني, اسماعيل شريفيان, حميد دهنوي
چکیده (174 مشاهده)     |     متن کامل PDF (123 دریافت) |         |     XML
مقایسه تأثیر تکلیف بینایی بر کنترل وضعیتی در بیماران همی‌پارزی مزمن راست و چپ (مطالعه مقدماتی) شماره صفحه: 94-103
نرگس قمري, اکرم آزاد, افسون حسني مهربان, قربان تقي زاده, حامد قماشچي
چکیده (114 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت) |         |     XML
تأثیر روش تمرین درمانی و ارگونومیک مبتنی بر فضای مجازی بر روی کاربران رایانه مبتلا به کمردرد شماره صفحه: 104-112
مجتبي بابايي, نادر رهنما, محمد علي نادي, پريناز سجاديان
چکیده (231 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر تمرینات قدرتی، تعادلی و ترکیبی (قدرتی و تعادلی) بر تعادل پویای نوجوانان پسر ورزشکار شماره صفحه: 113-123
وحيد محمدي, محمد حسين عليزاده, عباسعلي گائيني
چکیده (393 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت) |         |     XML

مقاله مروری

مروری بر ارتباط بین درد، ترس از درد و ثبات پوسچر در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شماره صفحه: 124-132
عبدالکريم کريمي, مرضيه سعيدي
چکیده (162 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت) |         |     XML
بررسی تاثیرسیلیکون لاینر ها بر کیفیت راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو ؛ مروری بر مقالات شماره صفحه: 133-142
مصطفي کمالي اردکاني, طهمورث طهماسبي
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت) |         |     XML