دوره 8، شماره 1: 1391

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (60 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی حس عمقی مفصل زانو در تحرک بیش از حد عمومی مفصلی و مقایسه آن با افراد سالم شماره صفحه: 1-9
عباس يوسف‌زاده, مينو خلخالي زاويه, خسرو خادمي, عباس رحيمي
چکیده (298 مشاهده)     |     متن کامل PDF (301 دریافت) |         |     XML
مقايسه استفاده از زمان و رضایت از مدیریت زمان در مادران کودکان فلج مغزی با مادران كودكان سالم شماره صفحه: 10-17
مينا احمدي کهجوق, مهدي رصافياني, سيد علي حسيني, حسين سورتجي
چکیده (200 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت) |         |     XML
بررسي و مقايسه تکرارپذيری پايداری وضعيتي حين حفظ بار ديناميکي در مردان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصی شماره صفحه: 18-27
ندا ارشاد, صديقه کهريزي, محمد پرنيانپور, آذغاني محمود رضا, انوشيروان كاظم‌نژاد
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت) |         |     XML
مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا و همتایان عادی شماره صفحه: 28-39
وحيد نجاتي, سارا ايزدي نجف‌آبادي
چکیده (585 مشاهده)     |     متن کامل PDF (710 دریافت) |         |     XML
اثر تمرينات ثبات ‌دهنده مركزي بر درد و عملكرد بیماران زن مبتلا به استئوآرتريت زانو شماره صفحه: 40-48
سميه براتي, خليل خيام‌باشي, نادر رهنما, مجيد نيري
چکیده (236 مشاهده)     |     متن کامل PDF (171 دریافت) |         |     XML
روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون "ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت- بزرگ‌سالان" شماره صفحه: 49-56
بيژن شفيعي, احمد صالحي, حميد کريمي, فريبا يادگاري, طاهره سيما شيرازي, ميثم شفيعي
چکیده (217 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت) |         |     XML
تأثير تمرينات ثبات دهنده مركزي بر درد و عملكرد بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شماره صفحه: 57-64
سهيلا نژادرومزي, نادر رهنما, عبدالحميد حبيبي, حسين نگهبان
چکیده (353 مشاهده)     |     متن کامل PDF (361 دریافت) |         |     XML
بررسی مقدماتی نگرش، دانش و عملکرد آسیب‌شناسان گفتار و زبان نسبت به فعالیت مبتنی بر شواهد شماره صفحه: 65-76
ندا طهماسبي‌فرد, محبوبه نخشب, ميثم شفيعي
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت) |         |     XML
بررسي اثربخشی آموزش دستورالعمل‌های مدرسه کمر در بهبود درد و سطح ناتواني کارکنان مبتلا به كمردرد مزمن شماره صفحه: 77-83
فهيمه كمالي سروستاني, سيد عليرضا درخشان راد, الهام حموله
چکیده (110 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر الگوی توزیع فشار کف پایی بیماران مبتلا به دیابت نوروپاتی شماره صفحه: 84-92
مريم فخاري, خليل خيام‌‌باشي, شهرام لنجان‌نژاديان, علي کچويي
چکیده (173 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر مدیریت جامع کیفیت (FOCUS PDCA) بر عملکرد بخش کاردرمانی دانشکده توان‌بخشی شیراز شماره صفحه: 93-103
سوگند توراني, محمد کمالي, فرانک بهزادي, حسام‌الدين نوروزي
چکیده (123 مشاهده)     |     متن کامل PDF (187 دریافت) |         |     XML
مقایسه استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و افراد غیر ورزشکار شماره صفحه: 104-112
سيد صدر‌الدين شجاع‌الدين, حسين مهرابيان, ابراهيم محمدعلي نسب, مهدي عرفاني
چکیده (101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت) |         |     XML
اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی جمعی بر ارتقای مهارت‌هاي روزمره بیماران اسکیزوفرنیا شماره صفحه: 113-121
اسداله همتي منش, منوچهر ازخوش, آناهيتا خدابخشي کولايي, محمدرضا خدايي
چکیده (207 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت) |         |     XML
افزایش انعطاف‌پذیری عضله همسترینگ: امواج ماورای صوت یا تسهیل حس عمقی؟ شماره صفحه: 122-131
غلامعلي قاسمي, وحيد مظلوم, وازگن ميناسيان
چکیده (221 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت) |         |     XML
بررسی میزان استفاده از «کار» در مداخلات کاردرمان‌گران اصفهان و تهران در مقایسه با کاردرمان‌گران آمریکا شماره صفحه: 132-144
خديجه خزاعلي, مهدي رصافياني, حسين سورتجي
چکیده (94 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت) |         |     XML
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به افراد دارای لکنت شماره صفحه: 145-152
فاطمه حيدري, مصطفي قرباني
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت) |         |     XML
پیامدهای بازسازی و توان‌بخشی رباط صلیبی قدامی از طریق دو روش گرافت تاندون پاتلار و گرافت تاندون همسترینگ در ورزش‌کاران شماره صفحه: 153-169
علي گلچيني, ناصر بهپور, شهرام آهنجان, مرتضي صائب, سعيد سليماني
چکیده (623 مشاهده)     |     متن کامل PDF (240 دریافت) |         |     XML
ارتباط بین ناهنجاری کف پای صاف با زاویه Q و زانو درد شماره صفحه: 170-179
امير لطافت‌کار, شهرزاد زندي, مجيد خدايي, جعفر بلالي‌ وشمه‌سرا, مريم مزيدي
چکیده (622 مشاهده)     |     متن کامل PDF (203 دریافت) |         |     XML
تأثير تمرينات پيلاتس بر روي برخي عوامل فيزيولوژيکي و آمادگي جسماني زنان غير ورزشکار داراي اضافه وزن شماره صفحه: 180-191
زينب اميدعلي, حسين طاهري, فهيمه اسفرجاني, عفت بمبئي‌چي, سيد محمد مرندي
چکیده (445 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت) |         |     XML
تأثير تمرينات ورزشي ترکيبي بر کيفوز پشتي و لوردوز کمري نوجوانان کم‌توان ذهني شماره صفحه: 192-201
محمد مشهدي, غلامعلي قاسمي, وحيد ذوالاکتاف
چکیده (380 مشاهده)     |     متن کامل PDF (200 دریافت) |         |     XML