دوره 8، شماره 1: 1391

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (109 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی حس عمقی مفصل زانو در تحرک بیش از حد عمومی مفصلی و مقایسه آن با افراد سالم شماره صفحه: 1-9
عباس يوسف‌زاده , مينو خلخالي زاويه , خسرو خادمي , عباس رحيمي
چکیده (379 مشاهده)     |     متن کامل PDF (341 دریافت) |         |     XML
مقايسه استفاده از زمان و رضایت از مدیریت زمان در مادران کودکان فلج مغزی با مادران كودكان سالم شماره صفحه: 10-17
مينا احمدي کهجوق , مهدي رصافياني , سيد علي حسيني , حسين سورتجي
چکیده (260 مشاهده)     |     متن کامل PDF (111 دریافت) |         |     XML
بررسي و مقايسه تکرارپذيری پايداری وضعيتي حين حفظ بار ديناميکي در مردان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصی شماره صفحه: 18-27
ندا ارشاد , صديقه کهريزي , محمد پرنيانپور , آذغاني محمود رضا , انوشيروان كاظم‌نژاد
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت) |         |     XML
مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا و همتایان عادی شماره صفحه: 28-39
وحيد نجاتي , سارا ايزدي نجف‌آبادي
چکیده (747 مشاهده)     |     متن کامل PDF (774 دریافت) |         |     XML
اثر تمرينات ثبات ‌دهنده مركزي بر درد و عملكرد بیماران زن مبتلا به استئوآرتريت زانو شماره صفحه: 40-48
سميه براتي , خليل خيام‌باشي , نادر رهنما , مجيد نيري
چکیده (319 مشاهده)     |     متن کامل PDF (181 دریافت) |         |     XML
روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون "ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت- بزرگ‌سالان" شماره صفحه: 49-56
بيژن شفيعي , احمد صالحي , حميد کريمي , فريبا يادگاري , طاهره سيما شيرازي , ميثم شفيعي
چکیده (283 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت) |         |     XML
تأثير تمرينات ثبات دهنده مركزي بر درد و عملكرد بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شماره صفحه: 57-64
سهيلا نژادرومزي , نادر رهنما , عبدالحميد حبيبي , حسين نگهبان
چکیده (431 مشاهده)     |     متن کامل PDF (387 دریافت) |         |     XML
بررسی مقدماتی نگرش، دانش و عملکرد آسیب‌شناسان گفتار و زبان نسبت به فعالیت مبتنی بر شواهد شماره صفحه: 65-76
ندا طهماسبي‌فرد , محبوبه نخشب , ميثم شفيعي
چکیده (180 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت) |         |     XML
بررسي اثربخشی آموزش دستورالعمل‌های مدرسه کمر در بهبود درد و سطح ناتواني کارکنان مبتلا به كمردرد مزمن شماره صفحه: 77-83
فهيمه كمالي سروستاني , سيد عليرضا درخشان راد , الهام حموله
چکیده (169 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر الگوی توزیع فشار کف پایی بیماران مبتلا به دیابت نوروپاتی شماره صفحه: 84-92
مريم فخاري , خليل خيام‌‌باشي , شهرام لنجان‌نژاديان , علي کچويي
چکیده (353 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت) |         |     XML
بررسی تأثیر مدیریت جامع کیفیت (FOCUS PDCA) بر عملکرد بخش کاردرمانی دانشکده توان‌بخشی شیراز شماره صفحه: 93-103
سوگند توراني , محمد کمالي , فرانک بهزادي , حسام‌الدين نوروزي
چکیده (186 مشاهده)     |     متن کامل PDF (227 دریافت) |         |     XML
مقایسه استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و افراد غیر ورزشکار شماره صفحه: 104-112
سيد صدر‌الدين شجاع‌الدين , حسين مهرابيان , ابراهيم محمدعلي نسب , مهدي عرفاني
چکیده (168 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت) |         |     XML
اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی جمعی بر ارتقای مهارت‌هاي روزمره بیماران اسکیزوفرنیا شماره صفحه: 113-121
اسداله همتي منش , منوچهر ازخوش , آناهيتا خدابخشي کولايي , محمدرضا خدايي
چکیده (269 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت) |         |     XML
افزایش انعطاف‌پذیری عضله همسترینگ: امواج ماورای صوت یا تسهیل حس عمقی؟ شماره صفحه: 122-131
غلامعلي قاسمي , وحيد مظلوم , وازگن ميناسيان
چکیده (277 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت) |         |     XML
بررسی میزان استفاده از «کار» در مداخلات کاردرمان‌گران اصفهان و تهران در مقایسه با کاردرمان‌گران آمریکا شماره صفحه: 132-144
خديجه خزاعلي , مهدي رصافياني , حسين سورتجي
چکیده (152 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت) |         |     XML
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به افراد دارای لکنت شماره صفحه: 145-152
فاطمه حيدري , مصطفي قرباني
چکیده (151 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت) |         |     XML
پیامدهای بازسازی و توان‌بخشی رباط صلیبی قدامی از طریق دو روش گرافت تاندون پاتلار و گرافت تاندون همسترینگ در ورزش‌کاران شماره صفحه: 153-169
علي گلچيني , ناصر بهپور , شهرام آهنجان , مرتضي صائب , سعيد سليماني
چکیده (715 مشاهده)     |     متن کامل PDF (266 دریافت) |         |     XML
ارتباط بین ناهنجاری کف پای صاف با زاویه Q و زانو درد شماره صفحه: 170-179
امير لطافت‌کار , شهرزاد زندي , مجيد خدايي , جعفر بلالي‌ وشمه‌سرا , مريم مزيدي
چکیده (702 مشاهده)     |     متن کامل PDF (240 دریافت) |         |     XML
تأثير تمرينات پيلاتس بر روي برخي عوامل فيزيولوژيکي و آمادگي جسماني زنان غير ورزشکار داراي اضافه وزن شماره صفحه: 180-191
زينب اميدعلي , حسين طاهري , فهيمه اسفرجاني , عفت بمبئي‌چي , سيد محمد مرندي
چکیده (611 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت) |         |     XML
تأثير تمرينات ورزشي ترکيبي بر کيفوز پشتي و لوردوز کمري نوجوانان کم‌توان ذهني شماره صفحه: 192-201
محمد مشهدي , غلامعلي قاسمي , وحيد ذوالاکتاف
چکیده (443 مشاهده)     |     متن کامل PDF (228 دریافت) |         |     XML