دوره 7، شماره 2: 1390

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (41 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی روایی و اعتبار نسخه ي فارسي آزمون واژه یابی ویرایش دوم در دانش آموزان طبیعی 8-6 ساله ابتدایی
عليرضا طاهری , ناهيد بهارلوئي , منصوره پيرمراديان , ليلا قسيسين , احمد صالحي
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت) |         |     XML
بررسي تأثير مهـارت‌هـاي مقـابلـه‌اي شنـاختي- رفتـاري در اضطـراب و سـازگـاري كـودكـان مبتلا به لكـنت زبـان
حسن توزنده‌جاني , هـدا نعيمـي , محبوبه احمدپور
چکیده (237 مشاهده)     |     متن کامل PDF (482 دریافت) |         |     XML
تاثیر دو، چهار و شش هفته بی تمرینی پس از یک دوره تمرین پلایومتریک بر کنترل پاسچر مردان دانشجو
منوچهر دژآهنگ , حسين رستمخاني , ذبيح اله نقي لو
چکیده (127 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت) |         |     XML
MSبررسي تاثير تمرينات نوروماسكولار بر روي بالانس، راه رفتن و افسردگي بيماران مبتلا به
احسان قاسمي , وحيد شايگان نژاد , فرشته اشتري , بهزاد مرادي , ايرج رضايي , نويد کيوانفر
چکیده (121 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت) |         |     XML
شیوع اختلال در بلع دهانی حلقی در میان سالمندان مقیم آسایشگهای سالمندان شهر اصفهان
علي باريک رو , سيده زهره حسيني , زهرا انصاري
چکیده (195 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت) |         |     XML
مقايسه زاويه سر به جلو در کارکنان مرد مبتلا به گردن درد مزمن و سالم
حسين طاهري , رضا مهدوي نژاد , سجاد باقريان دهکردي , زينب اميدعلي
چکیده (152 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت) |         |     XML
Evaluating the effects of a wearable assistive device (WAD) on decreasing lumbar muscles activity during static holding tasks: EMG analysis and biomechanical modeling
هادي حيدري , مريم هويت طلب , محمود رضا آذغاني , مسعود رمضان زاده , محمد پرنيانپور
چکیده (78 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت) |         |     XML
مقايسه تاثير دو روش تمرين درماني و خود درماني از طريق "کتاب کمر"بر بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
سميه نوري , غلامعلي قاسمي , عبدالکريم کريمي , حميد صالحي , خليل خيام باشي , سميه علي زماني
چکیده (152 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت) |         |     XML
رابطه بين ناهنجاري زانوي پرانتزي با عملكرد و قدرت اندام تحتاني در فوتبالیست های نوجوان
مليحه حدادنژاد , امير لطافت کار
چکیده (250 مشاهده)     |     متن کامل PDF (110 دریافت) |         |     XML
Comparing bone mineral density (BMD) of spinal L2-L4 in Iranian swimmers and their foreign counterparts
فرزانه تقيان , غلامرضا شريفی , فاطمه دشتستاني , محمد فرامرزي
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت) |         |     XML
تاثير چهار هفته تمرين درماني بر زاويه Q و Popliteal در ورزشكاران مبتلا به سندرم درد كشككي- راني
مريم مزيدي , محمد حسين عليزاده , رضا رجبي
چکیده (107 مشاهده)     |     متن کامل PDF (247 دریافت) |         |     XML
بررسي تأثير شش هفته تمرینات قدرتي و پلايومتريک بر تعادل پوياي دانشجويان مرد ورزشکار
حمداله هادي , حسن فرهادي , مهدي بشيري
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (229 دریافت) |         |     XML
آسیب کاربرد شناختی زبان: پژوهش موردی
منصوره پيرمراديان , عليرضا طاهري , محبوبه نخشب
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت) |         |     XML

مقاله مروری

اختلال پردازش شنیداری (مرکزی) درآسیب شناسی گفتار و زبان
فرشته شمسيان
چکیده (402 مشاهده)     |     متن کامل PDF (123 دریافت) |         |     XML