دوره 7، شماره 2: 1390

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (49 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی اصيل

بررسی روایی و اعتبار نسخه ي فارسي آزمون واژه یابی ویرایش دوم در دانش آموزان طبیعی 8-6 ساله ابتدایی
عليرضا طاهری, ناهيد بهارلوئي, منصوره پيرمراديان, ليلا قسيسين, احمد صالحي
چکیده (109 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت) |         |     XML
بررسي تأثير مهـارت‌هـاي مقـابلـه‌اي شنـاختي- رفتـاري در اضطـراب و سـازگـاري كـودكـان مبتلا به لكـنت زبـان
حسن توزنده‌جاني, هـدا نعيمـي, محبوبه احمدپور
چکیده (258 مشاهده)     |     متن کامل PDF (534 دریافت) |         |     XML
تاثیر دو، چهار و شش هفته بی تمرینی پس از یک دوره تمرین پلایومتریک بر کنترل پاسچر مردان دانشجو
منوچهر دژآهنگ, حسين رستمخاني, ذبيح اله نقي لو
چکیده (152 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت) |         |     XML
MSبررسي تاثير تمرينات نوروماسكولار بر روي بالانس، راه رفتن و افسردگي بيماران مبتلا به
احسان قاسمي, وحيد شايگان نژاد, فرشته اشتري, بهزاد مرادي, ايرج رضايي, نويد کيوانفر
چکیده (164 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت) |         |     XML
شیوع اختلال در بلع دهانی حلقی در میان سالمندان مقیم آسایشگهای سالمندان شهر اصفهان
علي باريک رو, سيده زهره حسيني, زهرا انصاري
چکیده (233 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت) |         |     XML
مقايسه زاويه سر به جلو در کارکنان مرد مبتلا به گردن درد مزمن و سالم
حسين طاهري, رضا مهدوي نژاد, سجاد باقريان دهکردي, زينب اميدعلي
چکیده (190 مشاهده)     |     متن کامل PDF (129 دریافت) |         |     XML
Evaluating the effects of a wearable assistive device (WAD) on decreasing lumbar muscles activity during static holding tasks: EMG analysis and biomechanical modeling
هادي حيدري, مريم هويت طلب, محمود رضا آذغاني, مسعود رمضان زاده, محمد پرنيانپور
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت) |         |     XML
مقايسه تاثير دو روش تمرين درماني و خود درماني از طريق "کتاب کمر"بر بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
سميه نوري, غلامعلي قاسمي, عبدالکريم کريمي, حميد صالحي, خليل خيام باشي, سميه علي زماني
چکیده (181 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت) |         |     XML
رابطه بين ناهنجاري زانوي پرانتزي با عملكرد و قدرت اندام تحتاني در فوتبالیست های نوجوان
مليحه حدادنژاد, امير لطافت کار
چکیده (306 مشاهده)     |     متن کامل PDF (127 دریافت) |         |     XML
Comparing bone mineral density (BMD) of spinal L2-L4 in Iranian swimmers and their foreign counterparts
فرزانه تقيان, غلامرضا شريفی, فاطمه دشتستاني, محمد فرامرزي
چکیده (115 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت) |         |     XML
تاثير چهار هفته تمرين درماني بر زاويه Q و Popliteal در ورزشكاران مبتلا به سندرم درد كشككي- راني
مريم مزيدي, محمد حسين عليزاده, رضا رجبي
چکیده (128 مشاهده)     |     متن کامل PDF (342 دریافت) |         |     XML
بررسي تأثير شش هفته تمرینات قدرتي و پلايومتريک بر تعادل پوياي دانشجويان مرد ورزشکار
حمداله هادي, حسن فرهادي, مهدي بشيري
چکیده (250 مشاهده)     |     متن کامل PDF (390 دریافت) |         |     XML
آسیب کاربرد شناختی زبان: پژوهش موردی
منصوره پيرمراديان, عليرضا طاهري, محبوبه نخشب
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت) |         |     XML

مقاله مروری

اختلال پردازش شنیداری (مرکزی) درآسیب شناسی گفتار و زبان
فرشته شمسيان
چکیده (552 مشاهده)     |     متن کامل PDF (139 دریافت) |         |     XML