دوره 15، شماره 5: 1398

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس و افسردگی نوجوانان 14تا 18 ساله دارای لکنت: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
زهرا بابایی , محسن سعیدمنش
چکیده (107 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات اصلاحی با تراباند بر هم‌انقباضی عضلات مچ پای مردان مبتلا به زانوی ضربدری طی راه رفتن: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
فرشاد قربانلو , امیرعلی جعفرنژادگرو , میلاد علیپور ساری نصیرلو , امیر لطافتکار
چکیده (118 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
طراحی بازی رایانه‌ای- ورزشی و بررسی تأثیر بالینی آن بر احساس درد و قدرت عضلات گردن در افراد مبتلا به استئوآرتریت گردن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
ریحانه آتشکار , جواد راستی , ابراهیم صادقی
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت)     |     XML
تأثیر فیلیال‌تراپی مجازی مادران بر مهارت‌های اجتماعی و پرخاشگری در کودکان دارای اختلال یادگیری: کارآزمایی بالینی تصادفی
صدیقه جعفری رنگچی , هادی فرهادی
چکیده (112 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML
بررسی قابلیت پردازش گفتار در بازی‌های رایانه‌ای جهت بهبود روند آموزش تلفظ زبان انگليسي
صبا عباسی نیا , کاظم پورالوار
چکیده (118 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
مقایسه هوش اجتماعی و هویت جنسی، پرخاشگری و گرایش به اعتیاد در نوجوانان وابسته به بازی‌های ویدئویی و نوجوانان عادی
علی محمد رضایی , محمدامین نیمروزی
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML
مصورسازی تعاملی داده‌های مربوط به تأثیر بازی‌های خشونت‌آمیز بر رفتار کودکان و نوجوانان: اقدام‌پژوهی
مینا جوزی , کوثر محمودی اصل , یونس سخاوت
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بیومکانیک و عملکرد عضلات در اجرای تکنیک‌های مختلف اسکوات با رویکرد توان‌بخشی و تمرینی: مرور روایی
مصطفی حاج‌لطفعلیان , محمدهادی هنرور , پرستو شمسه‌کهن
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML