دوره 15، شماره 4: 1398

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

طراحی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور به منظور بررسی تأثیر Nintendo Wii بر اسپاستیسیتی مچ پا در بیماران مبتلا به سکته مغزی شماره صفحه: 184-189
احسان قاسمی , نرگس یوسفی
چکیده (77 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML
تأثیر پوکی استخوان و کیفوز توراسیک بر شاخص‌های کیفیت زندگی در زنان یائسه شماره صفحه: 190-196
زینب محمدجان نتاج , صدیقه کهریزی , نوشین بیات
چکیده (79 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
بررسی زمان واکنش در تشخیص تنالیته‌های رنگی: مطالعه مقطعی شماره صفحه: 197-203
نسرین شهابی , الهه قربانی , یونس سخاوت
چکیده (78 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML
رابطه اعتیاد به بازی آنلاین با جو عاطفی خانواده، اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان شماره صفحه: 204-210
هاجر اسرافیلی , سجاد بشرپور
چکیده (128 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML
سارای: بازی رایانه‌ای با رویکرد آموزش سلفژ در موسیقی مبتنی بر دریافت و آنالیز صوت
نازنین علی فرشباف اکبری , یونس سخاوت , محمدرضا آزاده‌فر , صمد روحی
چکیده (110 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML
طراحی و پیاده‌سازی کنترلر نروفازی تطبیقی برای بازی‌های تحرکی
کیاوش فتحی , افروز لقایی , جواد راستی , مریم ذکری
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت)     |     XML
روان‌سنجی نسخه کوتاه پرسش‌نامه تغییر دیدگاه متعاقب مشقت برای ورزشکاران آسیب‌دیده
رخساره بادامی
چکیده (72 مشاهده)         |     XML

مقاله مروری

تأثیر رنگ در ادراک زمانی کاربران بازی‌های رایانه‌ای: مرور روایی
مریم حقی , بهنام علیزاده اشرفی , شیوا نصراصفهانی
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML