دوره 15، شماره 6: 1398 (در حال تکمیل)

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

اثربخشی آموزش مهارت‌های عصب روان‌شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان ناشنوای کاشت حلزون ‌شده: پژوهش تک ‌آزمودنی
سالار فرامرزی, فرزانه کاظمینی, علیرضا محسنی اژیه
چکیده (5 مشاهده)         |     XML
بررسی تأثیر بازی‌های مبتنی بر واقعیت مجازی بر کارکرد شناختی پردازش فضایی و ارتباط آن با بیماری سایبری
زهرا عباسی, سینا ورمقانی, جواد راستی
چکیده (6 مشاهده)     |         |     XML

مقاله مروری

کاربرد درمان با لیزر کم‌توان در افراد مبتلا به سندرم گیرافتادگی ساب‌آکرومیال: یک مطالعه مروری روایی
زهره زکی, رویا روانبد, مارک اشمیتز, کامبیز عباسی
چکیده (14 مشاهده)         |     XML